BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SPA

1. Liệu pháp Việt


2. Liệu pháp Thụy Điển


3. Liệu pháp Đá Nóng


4. Liệu pháp Thảo Dược


5. Liệu pháp Tinh Dầu


6. Shiatsu (Liệu pháp Nhật)


7. Massage Thái


8. Massage Chân Kiểu Thái


9. Massage Đầu & Vai
55 mins
85 mins

55 mins
85 mins

55 mins
85 mins

55 mins
85 mins

55 mins


55 mins


55 mins


55 mins


55 mins


VND 590.000
VND 790.000

VND 590.000
VND 790.000

VND 590.000
VND 790.000

VND 690.000
VND 890.000

VND 590.000


VND 590.000


VND 590.000


VND 590.000


VND 590.000
1. Liệu pháp Việt


2. Liệu pháp Thụy Điển

3. Liệu pháp Đá Nóng


4. Liệu pháp Thảo Dược

5. Liệu pháp Tinh Dầu

6. Shiatsu (Liệu pháp Nhật)

7. Massage Thái


8. Massage Chân Kiểu Thái

9. Massage Đầu & Vai
55 mins
85 mins

55 mins
85 mins

55 mins
85 mins

55 mins
85 mins

55 mins


55 mins


55 mins


55 mins


55 mins


VND 590.000
VND 790.000

VND 590.000
VND 790.000

VND 590.000
VND 790.000

VND 690.000
VND 890.000

VND 590.000


VND 590.000


VND 590.000


VND 590.000


VND 590.000
Các liệu trình đều áp dụng miễn phí xông ướt và xông khô.
Quý khách sẽ được làm sạch chân bằng nước ấm và hoa trước mỗi liệu trình.
Giá trên được tính bằng tiền đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 8% VAT
Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt bàn vui lòng liên hệ bộ phận lễ tân theo số nội bộ [0] hoặc số di động : 0708849849

Liên hệ Pandanus Resort