ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐỐI VỚI KHÁCH LƯU TRÚ VỀ PHÒNG DỊCH COVID-19

1. Khách từ 18 tuổi trở lên phải có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa Covid-19 và liều cuối cùng đã qua 14 ngày.
2. Trẻ em dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine phải có giấy xác nhận test nhanh âm tính Covid-19 thực hiện và trả kết quả cùng ngày đến.
3. Khách không là dạng F1 tiếp xúc gần (theo hướng dẫn của cơ quan phòng chống dịch Việt Nam).
4. Khách có tình trạng sức khỏe ổn định không có các dấu hiệu như ho, sốt và mất vị giác.
5. Nếu khách là F0 khỏi bệnh thì phải có chứng nhận của Y Tế Địa Phương là âm tính khỏi bệnh. Thời gian khỏi bệnh phải qua 14 ngày và không quá 06 tháng tính từ ngày có xét nghiệm âm tính khỏi bệnh.

Liên hệ: Liên hệ với chúng tôi!

Kết nối với chúng tôi trên Zalo, WhatsApp hoặc Messenger để liên lạc nhanh chóng.

Get in Touch: Contact Us!

Connect with Us on Zalo, WhatsApp, or Messenger for Quick Communication.

Liên hệ Pandanus Resort